+95

پروژه موفق

تجهیزات پیشرفته
+20
سال تجربه

در زمینه طراحی ، نظارت و اجرای پروژه های تأسیسات شهری – ساختمانی و گازرسانی صنعتی و انجام امور بازرگانی مربوطه و مجاز

رضایت کامل از پروژه های انجام شده
رتبه یک تاسیسات و تجهیزات

رتبه چهار نفت و گاز و پنج راه و ترابری و آب

همکاران
تاسیس 1379

پروژه های اخیر

95%
گازرسانی به شهر زابل
80%
گازرسانی به روستاهای گنبکی کرمان
80%
تهیه مصالح و اجرای حدود 147 کیلومتر شبکه توزیع شهر عنبر آباد
80%
احداث ایستگاه تقلیل فشار و شبکه تغذیه و توزیع شهر زاهدان ساب زونهای F1،F3وd1،D2
80%
تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه ساب زونهای D4الیD6شهر زاهدان
اتمام یافته
تهیه مصالح و اجرای حدود 21 کیلومتر خط تغذیه 10 اینچ جوشان - اندوهجرد
95%
اجرای شبکه تغذیه و توزیع وایستگاه های تقلیل فشار و کاتدیکشهر زیرکوه محور مهرک و آهنگران
اتمام یافته
تهیه مصالح و اجرای شبکه شهر شوسف و اجرای کارهای باقیمانده نهبندان و خوانشرف
اتمام یافته
پروژه مستمر و پایدار گاز طبیعی شهر دیهوک از طریق CNG
95%
شبکه توزیع شهر زاهدان به روش PC (زونG)

اجرای پروژه های خاص در مناسب ترین زمان افتخار ما است

ارتباط با ما
بالا